Lista aktualności Lista aktualności

CO ZA DUŻO TO NIEZDROWO

Jak pisaliśmy wcześniej rok 2014 obfitował w nasiona sosny. Wronieccy leśnicy wykorzystali tą okazje do wyprowadzenia odnowienia naturalnego sosny zwyczajnej.

Na samym przygotowaniu gleby pod obsiew praca leśnika się nie kończy. Sosnowych nasion było tak dużo, że szacujemy, iż na 1 ha gruntu wyrosło ok 450 tys. sadzonek. Ze względu na tak duże zagęszczenie występuje zagrożenie ze strony chorób grzybowych zwłaszcza osutki sosny. Konieczne jest, zatem zmniejszenie ilości młodych drzewek poprzez zabieg przerzedzania. W dostępnej leśnikom literaturze fachowej trudno odnaleźć informację na temat metod postępowania w takiej sytuacji. Dlatego wspólnie z pracownikami Wydziału Gospodarowania Ekosystemami Regionalnej Dyrekcji w Pile podjęto decyzję o założeniu powierzchni badawczych, na których obserwowane będzie zachowanie się upraw leśnych pochodzących z odnowienia naturalnego poddawanym zabiegowi przerzedzenia w różnym stopniu i czasie.

5 listopada br. w leśnictwie Jasionna i Gogolice wyznaczono powierzchnie, na których przerzedzono sadzonki do ilości 10 i 20 tys. szt. na ha. W przyszłym roku przerzedzenia o takiej samej intensywności wykonane będą wczesną wiosna i w środku lata.  Przez najbliższe lata na powierzchniach tych będą prowadzone obserwacje w celu ustalenia czy zaproponowane rozwiązania mają wpływ na przeżywalność upraw założonych metodą odnowień naturalnych.