Lista aktualności Lista aktualności

DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW W POZNANIU

Zakończyliśmy realizację Umowy Dotacyjnej na Przedsięwzięcie pn.: Rozwój punktu edukacyjnego poprzez zakup projektora multimedialnego, aparatu kompaktowego cyfrowego oraz pomocy dydaktycznych" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu. Przedsięwzięcie polegało na zakupie sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, które wzbogacą prowadzone przez Nadleśnictwo zajęcia edukacyjne oraz pozwolą na dokumentację i gromadzenie przydatnych do nich materiałów. Ze środków własnych oraz WFOŚiGW w Poznaniu zakupiliśmy projektor multimedialny, aparat cyfrowy oraz rzeźbione owoce drzew leśnych.

Informacje o dofinansowaniach oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu znajdują się pod adresem www.wfosgw.poznan.pl