Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów

Dzień 21 marca został powołany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Lasów.

Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości człowieka na temat znaczenia lasów dla całej ludzkości. ONZ zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami w każdej formie i przy pomocy różnorodnych środków. Las oddziałuje na nasze życie w bardzo wielu kwestiach m.in. zapewnia ochronę bioróżnorodności i klimatu. Jest również źródłem miejsc pracy, schronienia i pożywienia.

Obchody Międzynarodowego Dnia Lasów zbiegają się z pierwszym dniem wiosny oraz z rokiem jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych.

Zachęcamy również do obejrzenia polskiej wersji spotu FAO, który w dniach 19-21 marca będzie emitowany na antenie TVP 1.