Lista aktualności Lista aktualności

O HODOWLI LASU W TERENIE

15 maja tego roku na terenie Nadleśnictwa Wronki odbyła się narada Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dotycząca Hodowli Lasu.

W części kameralnej, po przywitaniu uczestników przez Dyrektora RDLP w Pile pana Ryszarda Standio, omówione zostały analizy wykonania zadań hodowlanych na terenie nadleśnictw podległych dyrekcji. W części terenowej goście przyjrzeli się odnowieniom naturalnym sosny zainicjowanym w leśnictwie Gogolice w ubiegłym roku. Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Pile pan Jacek Zwierzyński wraz z miejscowym Leśniczym Maciejem Grupą przedstawili problemy jakie spotyka się przy wprowadzaniu odnowień naturalnych na siedliskach borowych. W chwili obecnej największym zagrożeniem jest zgryzanie młodych drzewek przez jeleniowate, ogryzanie szyi korzeniowej przez szeliniaka sosnowego oraz choroba grzybowa - osutka sosny. Na jednym z punktów trasy założono powierzchnie badawczą w celu ustalenia sposobów postępowania z samosiewami. Pozwoli to na opracowanie jak najlepszej metody wyprowadzenia odnowień naturalnych.

Program narady zakończono wizytą na Użytku Ekologicznym „Wrzosowe Wydmy", gdzie podziwiać można ukształtowanie największego kompleksu wydm śródlądowych w Europie.