Lista aktualności Lista aktualności

ODNOWIENIA NATURALNE SOSNY

Jak pisaliśmy wcześniej wiosna roku 2014 obfitowała w nasiona sosny. Było ich tak dużo, że teraz możemy obserwować siewki sosny rosnące w wielu nietypowych miejscach takich jak szczeliny drewnianych ławo-stołów przy miejscach postoju. Leśnicy Nadleśnictwa Wronki nie pozostali obojętni na to zjawisko. Postanowili wykorzystać okazję i wyprowadzić odnowienia naturalne sosny w miejscach najbardziej do tego odpowiednich.

Odnowienia naturalne lasu to zjawisko powstawania młodego pokolenia drzew pod osłoną drzewostanu macierzystego lub w jego sąsiedztwie z nasion, które spadły z drzew macierzystych na powierzchnię gleby. Stosuje się je tylko wtedy, gdy drzewostan, z którego ma powstać samosiew jest pełnowartościowy i składa się z gatunków pożądanych w miejscu odnowienia. Zaletą odnowień naturalnych jest zachowanie ciągłości produkcji leśnej oraz najlepszych cech gatunkowych dla danego siedliska. Istotny jest też niski koszt odnowienia lasu związany z wyeliminowaniem potrzeby wyprodukowania sadzonek na szkółce leśnej oraz brakiem zabiegu sadzenia lasu. Niestety odnowienia naturalne uzależnione są od występowania lat nasiennych oraz warunków środowiskowych. Trudności napotykane są również w zakresie zwiększonych kosztów utrzymania młodego pokolenia lasu związanymi z zabiegami pielęgnacyjnymi.

Mamy jednak nadzieje, że dzięki siłom przyrody i ciężkiej pracy Leśników w przyszłości będziemy cieszyć się spacerami wśród pięknych, zdrowych i silnych puszczańskich borów sosnowych.