Lista aktualności Lista aktualności

OTWARCIE ŁOWISKA PZW PSTRĄG

W dniu 6 czerwca 2014 r. w miejscowości Piła koło Wronek odbyła się uroczystość otwarcia Łowiska PZW „PSTRĄG”.

Łowisko położone wewnątrz lasów Puszczy Noteckiej przy drodze wojewódzkiej Wronki – Piła, powstało ze znacznym udziałem środków z Unii Europejskiej. Dzięki staraniom członków PZW oraz współpracy samorządów różnych szczebli oraz Nadleśnictwa Wronki, w ciągu dwóch lat powstał bardzo reprezentacyjny obiekt na terenie, którego można nie tylko powędkować, ale również wypocząć w naturalnym środowisku, skonsumować różne gatunki ryb, jak również przenocować w zbudowanej w tym celu infrastrukturze.

W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział Prezes PZW w Poznaniu, Pan Jerzy Musiał, Dyrektor PZW w Poznaniu, Pan Marcin Wiśniewski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki Pan Zbigniew Gzyl.

Przybyłych na uroczystość gości oprowadził po obiekcie Pan Dyrektor Marcin Wiśniewski, zaznajamiając ze szczegółami inwestycji. Wszyscy goście mieli również możliwość posmakować przygotowanych na tą okoliczność potraw z ryb.