Lista aktualności Lista aktualności

Otwarcie Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Szamotułach

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odbyły się obchody otwarcia Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (ZPAD).

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Sławomir Kmiecik – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, mł. brygadier Arkadiusz Przybyła – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu oraz Józef Kwaśniewicz – Starosta Powiatu Szamotulskiego. W obchodach uczestniczyli także: przedstawiciel RDLP w Poznaniu oraz Nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka.

W ZPAD prowadzona jest obserwacja terenów Nadleśnictwa Wronki z dwóch kamer wysokiej rozdzielczości (HD) zamontowanych na wieżach przeciwpożarowych w leśnictwach Smolnica i Chojno. W przypadku pierwszej lokalizacji (Leśnictwo Smolnica) kamera oprócz obserwacji terenów leśnych monitoruje obszar miasta Wronki oraz przyległe tereny rolnicze co znacznie poprawia bezpieczeństwo w naszej gminie. Ponadto połączenie w jednym miejscu Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Wronki oraz Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej skraca czas przepływu informacji między służbami o pożarach i innych zaobserwowanych zdarzeniach co znacząco przyspiesza reakcję służb ratowniczych na zaistniałe zagrożenia.

Głównym celem przeprowadzonej przez lasy inwestycji jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych. Nadleśnictwo Wronki uzyskało dofinansowanie na to zadanie z funduszy zewnętrznych – więcej informacji o projekcie tutaj