Lista aktualności Lista aktualności

SŁÓW KILKA O POWROCIE WILKA

Na terenie Puszczy Noteckiej coraz częściej słychać doniesienia o pojawieniu się wilków. Faktycznie w ostatnich latach obserwujemy powrót tych pięknych zwierząt na obszary zachodniej polski. Wataha wspólna dla Nadleśnictwa Wronki i Sieraków w tym roku wyprowadziła szczenięta - informuje pani Sabina Nowak prezes zarządu Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

Niegdyś gatunek ten występował w lasach całej Polski. Pod koniec XX wieku zamieszkiwał tylko w zwartych, rozległych kompleksach leśnych obszaru wschodniego. Główną przyczyną wycofywania się wilka z zachodniej części naszego kraju była presja człowieka. W wyniku kłusownictwa oraz kolizji z pojazdami niemal zupełnie zniknął z obszaru Wielkopolski.

Dopiero objęcie ochroną gatunkową wilka zaowocowało stopniowym powrotem na tereny leśne, z których wyparł go człowiek. Obecnie największym zagrożeniem dla populacji wilka w dalszym ciągu są kłusownictwo i kolizje z pojazdami, a także choroby i pasożyty. Ważnym elementem zapewniającym ciągłość gatunku i jego rozprzestrzenianie się jest zapewnienie i zachowanie odpowiednich warunków środowiskowych. Znaczny wpływ na ten czynnik mają Leśnicy prowadzący zrównoważoną gospodarkę leśną oraz przestrzegający zasad ochrony przyrody.

Poniżej zamieszczamy linki do filmów z 2013 r. ze szczeniętami z Nadleśnictw Wronki i Sieraków.