Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Dnia 11 marca br. odbyło się spotkanie w sprawie ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Wronki.

Udział w nim wzięli przedstawiciele służb oraz zakładów i organizacji działających na terenach powiatu szamotulskiego i czarnkowsko – trzcianeckiego, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo m.in. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach i Czarnkowie, Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach, Komendy Policji we Wronkach, PKP PL, Enea Operator, Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach oraz Nadleśnictwa Potrzebowice.

Omówiono zagrożenia, sposoby zapobiegania oraz statystyki pożarowe w RDLP w Pile i Nadleśnictwa Wronki za 2013 r. Na szczęście wzrastająca świadomość społeczeństwa oraz liczne zajęcia edukacyjne mają wymierny wpływ na spadek liczby pożarów. Natomiast sprawne współdziałanie służb oraz błyskawiczna interwencja pozwalają w znaczniej mierze ograniczyć średnią jego powierzchnie.

W tym roku marzec jest wyjątkowo ciepły i suchy, co spowodowało, że ściółka leśna jest bardzo wysuszona i łatwo palna zwłaszcza na terenach puszczańskich, na których położone jest nasze nadleśnictwo. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, nie używanie otwartego ognia w lesie oraz nie wypalanie traw.

Na koniec zebrania Pan Nadleśniczy podziękował obecnym za znakomitą współprace w latach ubiegłych oraz wyraził nadzieję, że będzie ona równie owocna w roku bieżącym.