Lista aktualności Lista aktualności

W SADZIE CZY W LESIE APETYT TEN SAM

Na terenie byłego pożarzyska (obecnie 20 letni drzewostan) w Leśnictwie Mokrz zaobserwowano masowe żerowanie gąsienic na brzozach.

Sprawcami ogołocenia z liści są gąsienice barczatki pierścieniówki. Owad z rzędu motyli spotykany jest licznie na terenie całej Polski głównie w ogrodach i sadach, gdzie roślinami żywicielskimi są jabłonie i śliwy. Występują też w lasach liściastych i mieszanych żerując na brzozach, wierzbach, topolach i lipach. Motyla, o rozpiętości skrzydeł 28-38 mm, u samic barwy żółtej u samców od jasnożółtych do czerwono-brunatnych, spotkać można w lipcu i sierpniu. Samice składają jaja w charakterystyczny sposób dokoła cienkich gałązek (stąd nazwa gatunku). Po przezimowaniu z jaj wylęgają się gąsienice. Młode żerują gromadnie, dorosłe siedzą samotnie na gałęziach. Są bardzo żarłoczne, jak widać na załączonych zdjęciach prawie doszczętnie pozbawiły brzozy liści. Przepoczwarzenie w motyla następuje w białych oprzędach ukrytych między liśćmi.

W tej chwili teren masowego żeru objęty jest obserwacją.