Lista aktualności Lista aktualności

WIELKIE LICZENIE

Dnia 28 lutego i 1 marca br. na terenie Nadleśnictwa Wronki odbyło się liczenie jeleniowatych oraz innych zwierząt żyjących na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”.

Przedsięwzięcie było elementem ogólnokrajowej inwentaryzacji zwierzyny oraz monitoringu szkód na terenach LKP. Akcja prowadzona przez Wronieckich Leśników z pomocą Członków Kół Łowieckich i Pracowników Zakładów Usług Leśnych polegała na przeprowadzeniu 16 pędzeń próbnych obejmujących 7% powierzchni Nadleśnictwa. Obserwatorzy ruchomi przesuwali się po wyznaczonych oddziałach obstawionych na granicach przez obserwatorów stałych. Na specjalnych kartach odnotowywali oni zwierzęta, zwłaszcza jeleniowate, które wyszły z wyznaczonego obszaru. Oprócz tego w najbliższym czasie zostaną oszacowane szkody w drzewostanach.
Akcja będzie przeprowadzana również w latach następnych. Otrzymane wyniki pozwolą na ustalenie zależności między liczebnością jeleniowatych a nasileniem szkód w drzewostanach oraz opracować odpowiednie metody ich ograniczania.