Lista aktualności Lista aktualności

Zakończenie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej ścieżki edukacyjno-dydaktycznej „Sosnowym szlakiem" na terenie Nadleśnictwa Wronki"

Nadleśnictwo Wronki korzysta z pomocy WFOŚiGW w Poznaniu przy podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej i realizacji działań na rzecz edukacji ekologicznej.

Dzięki środkom otrzymanym z funduszu zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja istniejącej ścieżki edukacyjno-dydaktycznej „Sosnowym szlakiem" na terenie Nadleśnictwa Wronki".

W ramach realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na terenie Nadleśnictwa Wronki wybudowano wiatę, w której zamieszczono osiem tablic dydaktycznych oraz trzy stoły edukacyjne. Wiata znajduje się na ścieżce dydaktycznej „Sosnowym szlakiem”.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 35 532,24 zł.