Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wronki
Nadleśnictwo Wronki
+ 48 67 254 01 48
+ 48 67 254 05 78
 Nadolnik 1
 64-510 Wronki
Nadleśniczy
Grzegorz Kupka
+ 48 67 2540 148
Zastępca nadleśniczego
Roman Marcysiak
+ 48 67 2540 153
Główny księgowy
Monika Jęchorek
+ 48 67 2540 148
Inżynier Nadzoru
Adam Woźniak
+ 48 67 2540 153

Dział Gospodarki Leśnej

Jerzy Wojciechowski
St. specjalista SL
Tel.: +48 67 2540 153
Justyna Brusiło
St. specjalista ds. ochrony lasu i edukacji
Tel.: +48 67 2540 153
Justyna Nowak
St. specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: +48 67 2540 153
Barbara Krzysztofik
Specjalista SL
Tel.: +48 67 2540 153
Adrian Furman
Specjalista SL
Tel.: +48 67 2540 153
Marta Brzezicha
Specjalista SL
Tel.: +48 67 2540 153
Jakub Dobersztyn
Specjalista SL
Tel.: +48 67 2540 153

Dział Finansowo-Księgowy

Dorota Kurkiewicz
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 67 2540 148
Jagoda Mataj
Księgowa
Tel.: +48 67 2540 148
Żaneta Graj
Księgowa

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dariusz Przybył
Sekretarz
Tel.: +48 67 2540 148
Karina Zasłona
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 67 2540 148
Małgorzata Dorna
Specjalista ds. administracyjno-mieszkaniowych
Tel.: +48 67 2540 148
Mateusz Gniadek
Specjalista ds. informatyki
Tel.: +48 67 2540 153
Szymon Kaczmarek
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: +48 67 2540 148
Magdalena Szlanga
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: +48 67 2540 148

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Kukawka
Strażnik leśny p.o. St. Strażnika leśnego - Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 67 2540 153
Piotr Nowak
Strażnik leśny
Tel.: +48 67 2540 153

Stanowisko ds. Pracowniczych

Iwona Pytel
Specjalista ds. kadr i płac
Tel.: +48 67 2540 148

Inspektor danych osobowych

Iwona Pytel
Inspektor danych osobowych