Lista aktualności Lista aktualności

Historia Nadleśnictwa

Historie Nadleśnictwa jak i całej Puszczy Noteckiej w znacznym stopniu ukierunkowała silna gradacja strzygoni choinówki w latach 1922 – 1924. Skutkiem tego był wyrąb około 70% drzewostanów sosnowych na obszarze obecnego Nadleśnictwa Wronki.

Historie Nadleśnictwa jak i całej Puszczy Noteckiej w znacznym stopniu ukierunkowała silna gradacja strzygoni choinówki w latach 1922 – 1924. Skutkiem tego był wyrąb około 70% drzewostanów sosnowych na obszarze obecnego Nadleśnictwa Wronki.

Odnowienia lasu następowały na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, dlatego większość obecnych drzewostanów jest w wieku osiemdziesięciu kilku lat. 

Okres wojenny 1939-1945 przyczynił się do dużych zaległości w zakresie zabiegów hodowlano – ochronnych, co negatywnie odbiło się na stanie zdrowotnym i hodowlanym drzewostanów.

Lasy Nadleśnictwa Wronki do 1945 roku w 80% stanowiły własność państwową. Pozostałe 20% były to lasy prywatne – majątkowe i drobnej własności. W latach 1944-45, na mocy dekretu o nacjonalizacji oraz ustawy o reformie rolnej, lasy prywatne oraz grunty leśne i nie leśne zostały upaństwowione.

W 1945 roku utworzono Nadleśnictwo Wronki i Nadleśnictwo Bucharzewo, które funkcjonowały samodzielne do 31 grudnia 1972 roku. Obecnie obszar Nadleśnictwa Bucharzewo wchodzi w skład terenu obrębu Wronki, Nadleśnictwa Wronki. 1 stycznia 1973 Nadleśnictwo Wronki włączono jako obręb do Nadleśnictwa Potrzebowice, a Nadleśnictwo Bucharzewo jako obręb do Nadleśnictwa Międzychód.

1 stycznia 1979 roku ponownie utworzono Nadleśnictwo Wronki w skład, którego wchodziły obręby leśne: Wronki, Krucz i Lubasz. W 1984 roku Decyzją Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych utworzono Nadleśnictwo Wronki wraz z obrębami leśnymi Wronki i Bucharzewo, a z obrębu Krucz i Lubasz powstało Nadleśnictwo Krucz.

Obecnie Nadleśnictwo Wronki w związku z nowym urządzaniem na lata 2013 – 2022 jest nadleśnictwem jedno obrębowym (obręb Wronki).

 

Stanowiska nadleśniczych sprawowali  w latach 1945 -2013 roku:

1. Wojciech Wójtowicz
1945 - 31 marca 1960 rok.

2. Zenon Nyka
1 kwiecień 1960 - 31 grudnia 1972 rok oraz od 1 styczeń 1979 - 30 czerwca 1993 roku (w latach 1973-1978 Nadleśnictwo Wronki włączono jako obręb leśny do Nadleśnictwa Potrzebowice).

3. Stanisław Żołądkowski
lipiec 1993 - 17 marzec 1997 rok.

4. Piotr Nowaczyk (p.o nadleśniczego)
18 marzec 1997 – 31 sierpnia 1997 roku.

5. Tadeusz Moszczeński
1 września 1997 – 21 marca 2001 roku.

6.  Janusz Mentlewicz
21 marzec 2001 - 4 kwiecień 2002 roku.

7. Zbigniew Gzyl
15 kwiecień 2002 - 9 styczeń 2019 roku.

8. Grzegorz Kupka (obecny Nadleśniczy)
od dnia 9 stycznia 2019 roku.