Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Wronki znajduje się ponad 17 tys. ha gruntów zalesionych. Nadzorujemy również ponad 450 ha lasów nienależących do własności Skarbu Państwa.

Nasze tereny charakteryzują się dużym zróżnicowaniem geomorfologicznym powstałym w wyniku zlodowaceń oraz działalności wód roztopowych po ustąpieniu lodowców. Cały obszar położony jest na terenie nizinnym jednak północna i środkowa część nadleśnictwa bogata jest w formy wydmowe i sąsiadujące z nimi zagłębienia wytopiskowe. Najwyższym punktem jest wydma zwana Starą Studnia 94,7 m. n. p. m., najniższym natomiast punkt w dolinie Warty w okolicach wsi Chojno Młyn 36 m. n . p. m.

Nasze lasy zamieszkuje bardzo dużo zwierząt łownych takich jak jeleń szlachetny, sarna, daniel czy dzik. Ciekawostką mogą być coraz częstsze wizyty wilka, który jest gatunkiem chronionym w naszym kraju.
Cały obszar leży w dorzeczu rzeki Warty. Jednym z niewątpliwych walorów są jeziora polodowcowe m.in. Radziszewskie, Chojeńskie, Pakawskie, Samołęskie, Pożarowskie i Mylinskie. Klimat kształtowany jest przez masy powietrza polarno morskiego. Średnia suma opadów wynosi 547 mm rocznie. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, ze średnią temperaturą -1,5 st. C., a najcieplejszym lipiec, ze średnia 20,2 st. C.

Wśród typów gleb dominują gleby bielicowe 81 proc. i rdzawe 12 proc. W związku z tym typowymi dla naszego nadleśnictwa są siedliska borowe.

Pomimo występowania dość ubogich siedlisk na obszarze Nadleśnictwa Wronki bogactwo gatunkowe jest bardzo duże. Wiele z nich jest objętych ochroną ścisłą lub częściową. Królestwo grzybów reprezentowane przez liczne gatunki grzybów, takich jak borowik szlachetny, czy podgrzybek i porostów m.in. chrobotki. Przyczyniło się to do określenia Puszczy Noteckiej mianem „zagłębia grzybowego" przyciągając każdej jesieni bardzo wielu amatorów płodów runa leśnego. Flora obrazuje stabilność naszych siedlisk. Spotkać możemy tu liczne gatunki mszaków np. modrzaczek siny, paproci: orlica pospolita, wątrobowców, drzew i krzewów, z „królową naszych lasów" sosną zwyczajną na czele, oraz roślin zielnych. Fauna reprezentowana jest po przez bardzo różnorodne grupy zwierząt takie jak małże, pierścienice, pajęczaki, chrząszcze, motyle, ważki, pluskwiaki, płazy 12 z 18 gatunków występujących w naszym kraju, gady (5 gatunków), ptaki ok. 160 gatunków i ssaki 105 gatunków.