Aktualności

W dniu 28.08.2021 roku odbyła się uroczystość poświęcenia pomnika upamiętniającego mieszkańców Rzecina, którzy zginęli podczas II wojny światowej w wyniku represji okupanta niemieckiego.

Zagrożenie pożarowe

Obszary leśne Nadleśnictwa Wronki zakwalifikowane zostały do I kategorii dużego zagrożenia pożarowego lasu. Duże niebezpieczeństwo powstania pożaru związane jest z występowaniem drzewostanów sosnowych, z łatwo zapalnym runem złożonym m.in. z traw, wrzosu, borówki czernicy.