Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO ORAZ O WPROWADZENIU OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Wronki informuje o planowanych zabiegach ograniczania liczebności szkodliwych owadów brudnicy mniszki z zastosowaniem środków ochrony roślin przy u życiu sprzętu agrolotniczego (samolotów).

Zabieg z zastosowaniem środka chemicznego DIMILIN 480 SC, w dawce 0,075 litra/ha, planuje się przeprowadzić w terminie od 15 maja do 30 maja br., na terenie leśnictw Dębogóra, Gogolice oraz Smolarnia, na powierzchni ok. 942 ha w polu zabiegowym zobrazowanym na załączonej mapie.

Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu w terminie od 15 maja do 30 maja br. Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym do wglądu etykieta środka ochrony roślin DIMILIN 480 SC, dostępne w biurze Nadleśnictwa Wronki w Nadolniku oraz pod nr tel. 67 25 40 148. Zabieg ma na celu utrzymanie trwałości lasów.

Jerzy Wojciechowski
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki

Materiały do pobrania