Lista aktualności Lista aktualności

KORZYSTANIE Z LEŚNYCH MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW

Miejsca postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Wronki nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty pozostawionych przedmiotów w pojeździe ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsc postoju.

W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym.