Lista aktualności Lista aktualności

NA GRZYBY

Sezon grzybowy wciąż trwa. Warto zatem przyjrzeć się głównemu celowi jesiennych wypraw do lasu trochę bliżej.

Grzyby zaobserwowano we wszystkich strefach klimatycznych na lądach i w wodach. Szacuje się, że na świecie jest ich ok 1,5 mln gatunków. W zasadzie są organizmami wielokomórkowymi. Ściany ich komórek złożone są z chityny, substancja ta buduje również szkielety zewnętrzne stawonogów. Ich znaczenie w przyrodzie jest bardzo duże ponieważ jako jedyne organizmy mają zdolność rozkładu  ligniny oraz odgrywają ważna role w procesach przemiany celulozy, są to dwa podstawowe budulce drewna. Jako reducenci czyli organizmy rozkładające martwą materie organiczną przyczyniają się do obiegu substancji odżywczych w przyrodzie. Gdyby nie one większość ekosystemów na naszym globie pokrywała by gruba warstwa martwych liści i drewna. Niektóre gatunki wchodzą w symbiozę z roślinami umożliwiając im właściwy rozwój. Zjawisko to nazywamy mikoryzą. Grzyby wykorzystywane są również w produkcji żywności i leków.

Dla smakoszy najważniejsze są jednak ich walory kulinarne. Dla tych celów przeznaczmy owocniki grzybów jadalnych. Pamiętajmy jednak o ich właściwym zbiorze, tak aby nie uszkodzić podziemnej części grzyba czyli grzybni. Najlepiej jeżeli chwycimy owocnik nisko przy ściółce i delikatnie go wykręcimy a miejsce po wzroście przykryjemy ściółką. Zapobiegnie to przesychaniu grzybni. Ważne jest również, abyśmy nie niszczyli owocników gatunków trujących ponieważ stanowią one źródło pożywienia dla wielu organizmów.