Lista aktualności Lista aktualności

OGROMNY KROK NAPRZÓD W WYKRYWANIU POŻARÓW LASÓW.

Od listopada 2017 roku Nadleśnictwo Wronki jest w trakcie modernizacji systemu wykrywania pożarów lasów, która właśnie dobiega końca.

Inwestycja polegała w pierwszej kolejności na przebudowie istniejącej dostrzegalni przeciwpożarowej znajdującej się w Leśnictwie Smolnica w kompleksie leśnym pomiędzy rondem Europa we Wronkach a osadą Nadolnik.

W tym przypadku pomieszczenie, w którym znajdował się obserwator zastąpił podest ze zdalnie sterowaną kamerą Full HD. Następnym etapem była budowa nowej wieży p.poż. w Leśnictwie Chojno w pobliżu osady Tomaszewo, którą także wyposażono w kamerę Full HD.

Przeniesiono także Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny z sekretariatu Nadleśnictwa Wronki do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. W tym miejscu będzie prowadzona obserwacja terenów leśnych za pomocą zdalnie sterowanych kamer na obydwu wieżach oraz dowodzenie akcją gaśniczą w przypadku wykrycia pożaru.

Przedsięwzięcie to pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszych lasów oraz jeszcze bardziej usprawni współpracę leśników ze Strażą Pożarną.