Lista aktualności Lista aktualności

PODSUMOWANIE KONKURSU TROPEM PRZYRODY

W piątek 6 czerwca br. podsumowaliśmy XII edycje konkurs „Tropem przyrody” organizowaną na terenie naszego nadleśnictwa przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile.

Nadleśnictwo odwiedziły grupy uczniów z Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach wraz z opiekunami.
Konkurs polegał na obserwacji od września do końca kwietnia wybranego obiektu przyrodniczego oraz stworzenie pracy dokumentacyjnej z obserwacji. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży piękna oraz wartości środowiska przyrodniczego.

Podczas spotkania Pan Nadleśniczy podziękował, za wzięcie udziału w konkursie oraz trud włożony w przygotowanie pięknych prac konkursowych uczniom, nauczycielom oraz pracownikom Nadleśnictwa Wronki, którzy byli opiekunami terenowymi poszczególnych grup. Wyraził również nadzieję, że przeprowadzone obserwacje rozbudziły w gościach wrażliwość na piękno naszej polskiej przyrody oraz chęć do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu, które niewątpliwie odbędą się na terenie naszego nadleśnictwa. Dzieci zostały uhonorowane pamiątkowym dyplomem oraz upominkami.

Dziękujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych edycjach konkursu.