Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Dnia 3 marca obchodzony był po raz pierwszy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody pod hasłem „Dziki entuzjazm dla dzikiej przyrody!”. Święto zostało powołane przez ONZ 20 grudnia ubiegłego roku. Wybór padł na 3 marca nie bez powodu. Tego dnia w 1973 roku przyjęto tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Dzika przyroda poprzez presję człowieka jest w ciągłym zagrożeniu. Wiele gatunków roślin i zwierząt jest na granicy wyginięcia. Główną tego przyczyną jest utrata naturalnych siedlisk, a także nielegalny handel, czemu przeciwdziałać ma konwencja CITES.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody miał na celu uświadomienie, że człowiek nie może prowadzić polityki rabunkowej wobec środowiska oraz jak wielką stanowi ono dla niego wartość.

Ten rok jest również rokiem polskich lasów. W 2014 obchodzimy, bowiem 90-lecie Lasów Państwowych. Poprzez liczne formy ochrony przyrody takie jak rezerwaty przyrody, Obszary NATURA 2000 czy liczne strefy występowania gatunków chronionych oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki pełnią one szczególną rolę w zachowaniu dzikiej i bogatej przyrody naszego kraju.