Lista aktualności Lista aktualności

Wrzosowe wydmy chronią florę i faunę i znów cieszą oko

#pracaleśnika #ochronaprzyrody #różnorodnośćbiologiczna

UWAGA WSPÓLNY SUKCES

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu, udało nam się usunąć samosiejki z pasa wrzosowego i tym samym polepszyć byt mieszkańcom pasa. Zabieg ten sprawi najwięcej radości lubiącym ciepło gadom.

Nadleśnictwo wnioskowało do WFOŚiGW w Poznaniu o dotację w ramach projektu pn.: Działanie na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonychi zanikających rodzimych gatunków flory i fauny, który polegać będzie na usunięciu drzewi krzewów - "Wrzosowe wydmy".

Koszt zadania wyniósł ponad 80 tys. zł (80 049,60zł), a działania odbywały się na prawie 19 ha (18,53 ha) wydm, na terenie dwóch leśnictw. Dofinansowanie określono na 70% kosztów. Resztę środków i obsługę zadania zapewniło Nadleśnictwo Wronki. Samosiejki (drzewa i krzewy) zostały usunięte i częściowo przetransportowane do okolicznych drzewostanów w celu naturalnego rozkładu. Pozostałe zostały ułożone w pryzmy na pasie, jako przyszły dom i schronienie dla zwierząt.

Więcej miejsca dla rozwoju będą miały także porosty, jak choćby gatunki chrobotków czy też mchy, jak widłoząb czy rokietnik.

Oczywiście i słynny wrzos, od którego ten użytek ekologiczny "Wrzosowe Wydmy" wziął swą nazwę, także będzie mógł się rozrastać.

Pracy było dużo, ale się ona opłacała. Pas zapewne w przyszłych latach odsłoni dla nas wszystkie swe wspaniałe walory.