Lista aktualności Lista aktualności

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY MIEJSC POSTOJU POJAZDÓW NA TERENIE NADLEŚNICTWA WRONKI

W zakończonym 2017 r. Nadleśnictwo Wronki, na zarządzanym przez siebie obszarze, przeprowadziło szereg inwestycji, w tym inwestycje w infrastrukturę turystyczną.

W ramach powyższych prac wykonano przebudowę czterech miejsc postoju pojazdów (MPP) zlokalizowanych w leśnictwach: Jasionna (oddział 665c i 666d), Pustelnia (oddział 512a), Smolarnia (oddział 299b) oraz Gogolice (oddział 28d).

Obecnie każde z wyżej wymienionych miejsc postoju pojazdów jest utwardzone. Zostały wydzielone miejsca postojowe dla samochodów, w tym miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na każdym z wyżej wymienionych obiektów zostały zamontowane altany leśne, stoły i ławki, kosze na śmieci, a cały obszar został ogrodzony drewnianymi płotkami. Przy każdym miejscu postoju pojazdów została również zamontowana tablica informacyjna z regulaminem, na której dodatkowo znajdują się telefony kontaktowe do Nadleśnictwa Wronki oraz do miejscowego leśniczego.

W związku z powyższym zapraszamy do odwiedzenia nowych miejsc postoju pojazdów, korzystania z powstałej infrastruktury oraz aktywnego i miłego wypoczynku w lesie.