Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Komplek Promocyjny „Puszcza Notecka”

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka” ustanowiony został na podstawie Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004 roku.

Łączna powierzchnia LKP wynosi 137 229 ha, a swoim zasięgiem obejmuje osiem nadleśnictw trzech Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych:

RDLP w Pile – 56 116 ha
Nadleśnictwo Krucz o powierzchni 18 041 ha,

Nadleśnictwo Potrzebowice o powierzchni 19 053 ha,
Nadleśnictwo Wronki o powierzchni 19 022 ha;

RDLP w Poznaniu – 35 035 ha
Nadleśnictwo Sieraków o powierzchni 14 153 ha,

Nadleśnictwo Oborniki o powierzchni 20 882 ha;

RDLP w Szczecinie – 46 078 ha
Nadleśnictwo Karwin o powierzchni 23 486 ha

Nadleśnictwo Międzychód o powierzchni 17 216 ha
Nadleśnictwo Skwierzyna o powierzchni 5376 ha – leśnictwo Murzynowo, leśnictwo Chrobotek, leśnictwo Zawarcie.

Celem powołania leśnego kompleksu promocyjnego jest:

  • Trwałe zachowanie i odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych;
  • Promowanie wielofunkcyjnej i zróżnicowanej gospodarki leśnej; 
  • Prowadzenie prac badawczych i doświadczalnych dla potrzeb gospodarki leśnej;
  • Określenie kierunków działań w celu udostępniania lasu, między innymi na potrzeby edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne.

Organem doradczym i opiniodawczym Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” jest Rada Społeczno – Naukowa.

Na terenie Polski powołanych zostało 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych o łącznej powierzchni 1 273 693 ha.


Dowiedz się więcej o leśnych kompleksach promocyjnych:
http://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/lesne-kompleksy-promocyjne