„Zanocuj w lesie” w sercu Puszczy Noteckiej

Nadleśnictwo Wronki wyznaczyło specjalny obszar leśny o powierzchni blisko 600 ha, gdzie miłośnicy przyrody będą mogli spędzić noc w lesie, bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

 

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie Bank Danych o Lasach oraz z poziomu aplikacji mBDL Android lub iOS, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru (materiały do pobrania).

2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska:

  • mając na uwadze najwyższe zagrożenie pożarowe, na terenie Nadleśnictwa Wronki nie wyznaczyliśmy miejsca przeznaczonego do rozpalenia ogniska.

3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu - przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu.

5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu, który oznakowany jest w terenie (przy drogach i szlakach w rejonie wykonywanych prac) za pomocą żółtych tablic ostrzegawczych z podaną przyczyną i okresem obowiązywania zakazu.

6. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków:

  • „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.

7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (materiały do pobrania) oraz przesłanie go na adres wronki@pila.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Adam Kupś, tel. +48 694 445 720, email: adam.kups@pila.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Wronki przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Na terenie obszaru „Zanocuj w lesie” Nadleśnictwa Wronki, ze względu na wysokie ryzyko nieumyślnego spowodowania pożaru, nie dopuszcza się możliwości używania kuchenek gazowych.