Lista aktualności Lista aktualności

Metoda teledetekcji w ustaleniu liczebności ssaków kopytnych na terenie Nadleśnictwa Wronki

W dniu 6 marca br. wraz z Nadleśnictwem Krucz oraz uczniami Technikum Leśnego w Goraju, pod nadzorem Naukowców z Instytutu Ochrony Przyrody Państwowej Akademii Nauk w Krakowie, przeprowadzone zostały pędzenia próbne.

Są one jednym z elementów trwającej na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oceny liczebności dużych ssaków kopytnych przy pomocy innowacyjnej metody teledetekcji. Metoda ta polega na jednoczesnej rejestracji badanego terenu przez dwie zsynchronizowane kamery termowizyjną oraz zapisującą obraz w świetle dziennym. Analiza tak otrzymanych danych pozwoli na wyeliminowanie innych niż zwierzęta źródeł ciepła, takich jak samochody, maszyny pracujące w lesie czy ludzie znajdujący się na jego obszarze. Wpłynie to znacznie na dokładność wyników badania.

Ponadto na wszystkich powierzchniach badawczych, na podstawie analiz szczegółowych map leśnych, zostały wybrane tereny, które mogą być nieprzepuszczalne dla czujników podczerwieni i optycznych. Zwierzęta znajdujące się na tych obszarach zostaną zinwentaryzowane metodą pędzeń próbnych, polegającą na przejściu przez wybrany oddział i zliczeniu występujących tam jeleniowatych. Przyczyni się to do jeszcze większej dokładności otrzymanych wyników oraz pozwoli na weryfikacje statystyczną otrzymanych z teledetekcji danych.

Na terenie naszego nadleśnictwa wytypowane zostały trzy takie obszary o łącznej powierzchni ponad 165 ha. Dwa z nich położone są na terenie leśnictwa Mokrz, a jeden leśnictwa Dębogóra. Po przywitaniu oraz zaprezentowaniu przez Pana Zastępcę Nadleśniczego metodyki i celu przeprowadzanych badań przystąpiono do inwentaryzacji zwierząt na wybranych powierzchniach. Całość przebiegła sprawnie i bez zakłóceń a sama organizacja oraz tak duże zaangażowanie zostało pochwalone przez Naukowców z PAN.

Wyniki z inwentaryzacji zwierzyny metodą teledetekcji powinny ukazać się w drugiej połowie br.