Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych i dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Wronki

Szczegółowe zasady korzystania z dróg leśnych i dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Wronki określają Zarządzenia nr 65 i nr 66 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki z 23 listopada 2020 r.

Lokalizacja dróg leśnych udostępnionych oraz usytuowanie wyznaczonych miejsc postojowych zostało określone w Zarządzeniu nr 73 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki z 11 grudnia 2020 r. sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wronki dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerowymi.