Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
 • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Nadleśnictwo Wronki sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 458, 10 ha na zlecenie i koszt Starostwa Powiatowego w Szamotułach. Lasy prywatne obejmują obręby ewidencyjne: Wronki, Jasionna, Chojno, Obelzanki, Lubowo, Łucjanowo, Wartosław, Kłodzisko, Pożarowo, Stare Miasto, Wróblewo, Biezdrowo, Ćmachowo, Głuchowo, Karolewo, Pakawie, Popowo, a także lasy będące własnością Miasta i Gminy Wronki.

Dla obszarów tych sporządzone są na okres 10 lat uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzacje stanów lasu. Na ich podstawie prowadzone są zadania z zakresu gospodarki i ochrony lasu.

Osobami zajmującymi się lasami prywatnymi w Nadleśnictwie Wronki są:

 • Biuro nadleśnictwa: Szymon Sania tel. 67 2540 153
 • Leśnictwo Chojno: Michał Talma tel. 662 - 053 - 951 Obręb ewidencyjny Chojno
 • Leśnictwo Lutyniec: Tomasz Grupa tel. 694 - 445 - 708 Obręb ewidencyjny: Popowo, Rzecin
 • Leśnictwo Jasionna: Wiesław Grzywaczewski tel. 694 - 445 - 710 Obręb ewidencyjny: Jasionna, Obelzanki, Miasto Wronki
 • Leśnictwo Kłodzisko: Janusz Dreżewski tel. 694 - 445 - 712 Obręb ewidencyjny: Biezdrowo, Ćmachowo, Karolewo, Kłodzisko, Lubowo, Łucjanowo, Pakawie, Pożarowo, Wartosław, Wróblewo, Stare Miasto
 • Leśnictwo Smolnica: Ryszard Bugaj tel. 694 - 445 - 711 Obręb ewidencyjny: Stróżki, Samołęż