Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

 Ochrona lasu zajmuje się:

  • ochroną lasu przed szkodnikami pierwotnymi i wtórnymi,
  • ochroną lasu przed grzybami,
  • ochroną lasu przed zwierzyną.

Z uwagi na słabe siedliska i nadal przeważające jednogatunkowe i jednowiekowe drzewostany sosnowe prognoza zagrożeń i profilaktyka są najważniejsze , ponieważ lasy Nadleśnictwa Wronki znajdują się w strefie stałego i okresowego zagrożenia ze strony szkodliwych owadów pierwotnych, z których najważniejsze, to:

  • brudnica mniszka
  • barczatka sosnowa
  • strzygonia choinówka
  • poproch cetyniak oraz zespół boreczników

Kontrole szkodników są prowadzone podczas całego okresu ich rozwoju (kontrola wylęgu gąsienic – lepowanie drzew, kontrola lotu motyla podczas rójki brudnicy mniszki i barczatki sosnowej, jesienne poszukiwania szkodników sosny na stałych partiach kontrolnych).

Na terenie leśnictwa Kłodzisko występuje chrabąszcz majowy, który zgryza liście drzew, a jego pędraki uszkadzają korzenie młodych drzewek w uprawach leśnych powodując ich zamieranie.

Szkodniki wtórne (korniki) stanowią znaczny problem powodując pogorszenie stanu sanitarnego lasów. Inwentaryzacja zamierających drzew (posuszu) oraz usuwanie ich z drzewostanów we właściwym czasie ogranicza rozwój tych szkodników. Prowadzona jest też kontrola upraw przed szkodnikami takimi jak szeliniak sosnowiec, zakorek czarny – który ogryza z kory świeżo posadzone sadzonki sosen.

Nadleśnictwo Wronki pomimo zwiększania planów odstrzału zwierzyny płowej musi zabezpieczać swoje uprawy i młodniki przed szkodami wyrządzanymi przez jelenie, sarny, daniele.

W 2013 roku zostało zabezpieczonych przed zwierzyną płową:

  • nowym grodzeniem 29 ha
  • chemiczne zabezpieczenie upraw i młodników.