Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów w postaci pozyskania drewna, zbioru płodów runa leśnego, pozyskania choinek, stroiszu , eksploatacji kopalin i wiele innych.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w  Planie Urządzania Lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Zapewnia on pozyskanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie  zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc  leśnicy  prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość  biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzania. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach,  na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że leśnicy  wycinają tylko  pewien procent drewna, które przyrośnie w ciągu danego roku, czyli przyjęty etat cięć na dany rok jest niższy niż  przyrost drewna w tym samym okresie.  Reszta przyrostu zostaje w lesie  w formie zapasu na pniu, który co roku wzrasta i powoduje  trwałe utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych.

Leśnicy pozyskują drewno stosując różnego rodzaju cięcia i zabiegi, które w języku zawodowym nazywają się rębniami i trzebieżami  oraz cięciami przygodnymi  i  polegają na:  

  • cięcia rębne – usunięciu  z lasu drzewostanów „dojrzałych", ich podstawowym celem jest   przebudowa i odtwarzanie drzewostanów
  • cięcia pielęgnacyjne ( czyszczenia i trzebieże wczesne, późne ) – usunięciu z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu
  • cięcia niezaplanowane – zwane „cięciami przygodnymi" są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach

W Nadleśnictwie Wronki  do prac przy pozyskaniu i zrywce drewna coraz częściej wykorzystywane są specjalistyczne maszyny wielooperacyjne typu  harwester i forwarder. Harwester to tzw. „leśny kombajn", który ścina drzewo, oczyszcza z gałęzi i przeżyna  na odpowiednie długości, forwarder natomiast to nasiębierny ciągnik z żurawiem załadowczym i własną przyczepą ładunkową .

Wykorzystanie tego typu sprzętu w lesie jest bardzo korzystne, ponieważ podnoszą one ergonomię i wydajność  prac i są bardziej ekologiczne dla środowiska, ponieważ minimalizują  jego uszkodzenia.   

Obliczony i przyjęty etat cięć  na lata  2013 – 2022  wynosi  ogółem dla nadleśnictwa  893 200 m3.

Wielkość  pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Wronki wyznaczona jest etatem cięć zawartym w Planie Urządzania Lasu, tzw. „operacie urządzeniowym".

Średnioroczne zadania wynikające z Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Wronki przedstawiają się następująco:
 

Ogółem pozyskanie drewna 89 300 m3
w  tym w użytkowani rębnym 65 980 m3
w użytkowaniu przedrębnym 23 340 m3
Powierzchnia użytkowania rębnego 300 ha
w tym powierzchnia rębni zupełnych 270 ha
powierzchnia rębni  złożonych 30 ha
Powierzchnia użytkowania przedrębnego 990 ha
w tym powierzchnia trzebieży wczesnych 145 ha
powierzchnia trzebieży późnych 845 ha
   

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Wronki trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków zakładów przemysłu celulozowo – papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.

Leśnicy  umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, w sposób zapewniający mu trwałość.