Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe 92 proc. z dominacją sosny 96 proc. Przeciętna zasobność wynosi 232 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 92 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 7 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 96 proc. – sosna
 • 1 proc. –  brzoza
 • 1 proc. – olsza
 • 1 proc. – dąb bezszypułkowy
 • 1 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 18 proc. – I klasa
 • 7 proc. – II klasa
 • 9 proc. – III klasa
 • 21 proc. – IV klasa
 • 41 proc. – V klasa
 • 4 proc. – VI klasa i starsze

Udział miąższościowy gatunków panujących:

 • 4 mln. m. szesc. – sosna
 • 32 tys. m. szesc. – brzoza
 • 46 tys. m. szesc. – olsza
 • 30 tys. m. szesc. – dąb bezszypułkowy
 • 10 tys. m. szesc. – pozostałe

Przeciętny wiek rębności na lata 2013 – 2022:

 • 140 lat – dąb, jesion
 • 120 lat – buk
 • 100 lat – sosna, modrzew, daglezja
 • 80 lat – świerk, olsza
 • 60 lat – osika, olsza odroślowa, brzoza
 • 40 lat – topola, wierzba, olsza szara