Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Powierzchnia lasów i gruntów znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wronki wynosi 19 046.47 ha. Grunty leśne stanowią 17 888,52 ha, grunty związane z gospodarką leśną 651,46 ha, grunty nieleśne 506,49 ha. Zasięg terytorialny wynosi 292,64 km2 ha na terenie gmin: Wronki, Lubasz i Wieleń. Lesistość tego obszaru wynosi 65,03%.

Na terenie nadleśnictwa przeważają siedliska borowe (91,39%) z dominacją sosny zwyczajnej 95,42 %. Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 244 m3/ha. Do drzewostanów cennych należy zaliczyć wszystkie drzewostany nasienne, wśród których jest: wyłączony drzewostan nasienny (WDN) o powierzchni 2,75 ha, oraz gospodarcze drzewostany nasienne (GDN) o łącznej powierzchni 108,45 ha. Lasy ochronne zajmują powierzchnię 10 823,84 ha co stanowi 58,38% wszystkich lasów w zarządzie nadleśnictwa.

Udział siedlisk leśnych:

 • 91,39 % – borowe, czyli siedliska odpowiednie dla drzewostanów z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny.
 • 8,10 % – lasowe, czyli siedliska odpowiednie dla drzewostanów z przewagą gatunków liściastych, najczęściej dębu.
 • 0,51 % – olsy, czyli siedliska żyzne, często podmokłe, odpowiednie dla olsz oraz jesionów.

Udział powierzchniowy gatunków lasotwórczych:

 • 95,42 % – sosna zwyczajna
 • 1,25 % – brzoza brodawkowata
 • 1,13 % – olsza czarna
 • 0,95 % – dąb szypułkowy
 • 0,51 % - świerk pospolity
 • 0,74 % – pozostałe

Udział drzewostanów w poszczególnych klasach wieku:

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 21,04 % – I klasa
 • 11,20 % – II klasa
 • 7,20 % – III klasa
 • 9,20 % – IV klasa
 • 42,89 % – V klasa
 • 4,02 % – VI klasa i starsze
 • 1,84 % - KO I KDO

Udział miąższościowy gatunków panujących:

 • 4083092 m3 – sosna zwyczajna
 • 27051 m3– brzoza brodawkowata
 • 56653 m3 – olsza czarna
 • 49803 m3 – dąb szypułkowy
 • 23329 m3 – świerk pospolity