Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE WYZNACZANIA EKOSYSTEMÓW REFERENCYJNYCH

Nadleśnictwo Wronki informuje, że zakończył się proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. Ostateczny „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Wronki oraz „Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Wronki" są do pobrania w formie PDF.

Ponadto Nadleśnictwo Wronki informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.