Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne w Nadleśnictwie Wronki

Nadleśnictwo Wronki w 2016 roku zakończyło proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. Informacje zostały udostępnione jako: „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Wronki oraz „Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Wronki".

Powierzchnie referencyjne są to fragmenty lasu o wielkości umożliwiającej niezakłócony przebieg podstawowych procesów dynamiki ekosystemu, wyłączone z użytkowania i zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych w celu uzyskania punktu odniesienia do porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych.

Powierzchnia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Wronki wynosi 36,55 ha.