Wydawca treści Wydawca treści

LASY HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Na podstawie zarządzenia nr 25 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 29 grudnia 2017 roku dokonano weryfikacji wyznaczenia lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) kategorii 3.