Położenie

Obszar Nadleśnictwa Wronki położony jest między 16°03’30” a 16°27’19” długości geograficznej wschodniej oraz 52°38’24” a 52°47’38” szerokości geograficznej północnej. Całość terenu usytuowana jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie szamotulskim (99,19 % powierzchni) i czarnkowsko – trzcianeckim (0,81 % powierzchni).

Galeria zdjęć

FOTO: Ryszard Bugaj

Historia

Historie Nadleśnictwa jak i całej Puszczy Noteckiej w znacznym stopniu ukierunkowała silna gradacja strzygoni choinówki w latach 1922 – 1924. Skutkiem tego był wyrąb około 70% drzewostanów sosnowych na obszarze obecnego Nadleśnictwa Wronki.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.