Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa – w Polsce jedna z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych. Może być ochroną ścisłą lub częściową.

W Nadleśnictwie Wronki wyznaczono 12 stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

  • Bielika (Haliaeetus albicilla) – 5
  • Kani rudej (Milvus migrans) – 2
  • Kani czarnej (Milvus milvus) – 2
  • Puchacza (Bubo bubo) – 2
  • Sóweczki (Glaucidium passerinum) – 1

Na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Wronki można spotkać również chronione gatunki ssaków, między innymi wilki oraz żubry.