Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

W Nadleśnictwie Wronki wyznaczono 16 stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

• Bielika (Haliaeetus albicilla) – 4
• Bociana czarnego (Ciconia nigra) – 3
• Kani rudej (Milvus migrans) – 3
• Kani czarnej (Milvus milvus) – 4
• Puchacza (Bubo bubo) – 2