Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

W Nadleśnictwie Wronki wyznaczono 17 stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

• Bielika (Haliaeetus albicilla) – 4,
• Bociana czarnego (Ciconia nigra) – 4,
• Kani rudej (Milvus migrans) – 3,
• Kani czarnej (Milvus milvus) – 4,
• Puchacza (Bubo bubo) – 2,