Wydawca treści Wydawca treści

Zakończenie przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa istniejącej ścieżki edukacyjno-dydaktycznej „Sosnowym szlakiem” na terenie Nadleśnictwa Wronki”

Nadleśnictwo Wronki korzysta z pomocy WFOŚiGW w Poznaniu przy podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej i realizacji działań na rzecz edukacji ekologicznej. Dzięki środkom otrzymanym z funduszu zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Odbudowa istniejącej ścieżki edukacyjno-dydaktycznej „Sosnowym szlakiem" na terenie Nadleśnictwa Wronki". W ramach realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na terenie Nadleśnictwa Wronki wymieniono 24 tablice edukacyjno-dydaktyczne znajdujące się na ścieżce dydaktycznej.